Passie voor natuur

NLadviseurs is een adviesbureau met passie voor natuur met een functie. Het bureau beschikt over talentvolle specialisten die erop gericht zijn mens en natuur met elkaar te vermengen. 

De terreinen waarop wij ons focussen vragen om een kwalitatief hoogstaand beheer. Onze expertise op het gebied van landschap- en natuurontwikkeling heeft zich hierdoor ontwikkeld tot een hoog niveau. Vooralsnog hebben wij ons voornamelijk gericht op het beheer van golfbanen. 

Hoge standaard

Bij het beheer van golfbanen worden zeer hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van bijvoorbeeld het gras en de natuurlijke landschapsinrichting van de baan. Een optimale baankwaliteit garandeert optimaal speelplezier. De lat ligt dus hoog en de marges zijn klein. Voor ons is deze standaard maatgevend wanneer we ons richten op andere terreinen. 

Verbinden van mens en natuur

Samen zijn we verantwoordelijk voor duurzaam beheer van het landschap met al haar ecologische en economische aspecten. Alleen zo kunnen we het veiligstellen voor de komende generaties. Wanneer we zorgvuldige omgaan met het landschap, waarborgen we plekken waar mensen tot rust kunnen komen. Vanuit die rust ontstaat de verbinding met de natuur die noodzakelijk is om respect en waardering op te kunnen brengen voor alles wat er om ons heen leeft. Vanwege deze intrinsieke motivatie voelen wij een sterke maatschappelijke drive om eraan bij te dragen dat het landschap goed wordt beheerd. Dit vertalen we in ons werk.

Ons team


Wij vinden het belangrijk dat u weloverwogen keuzes kunt maken. Daarom helpen we u graag met het inzichtelijk maken van knelpunten om te komen tot een duurzame oplossing.

Guido Hamelink

Algemeen directeur

Vanuit zijn specialismen landschapskunde en soortenkennis adviseert Guido opdrachtgevers over oplossingsrichtingen die specifiek zijn voor de golfsport.
 
Al op jonge leeftijd trok Guido er graag op uit, gedreven door een grote belangstelling voor planten en vogels. De natuurlijke rijkdom van bos- en duingebieden in zijn directe woonomgeving vormden een dankbaar onderzoeksterrein. Het maakte een studie Bos- en Natuurbeheer in Velp tot een logische keus. Een tijdelijke aanstelling als assistent greenkeeper en later coursemanager bij Golfbaan Spaarnwoude opende bovendien een heel ander interessegebied. Het gaf hem zicht op de raakvlakken tussen natuurbeheer en de golfsport.
 
 g.c.hamelink@nladviseurs.nl / linkedIN

Sander Kristalijn

Directeur productontwikkeling

Met zijn beheeradviezen en inventarisaties is Sander de ruggengraat van elk project. Ook zijn kennis van automatiseringsvraagstukken helpt opdrachtgevers verder.
 
Gespecialiseerd in bosbouw beschikt Sander over ruime kennis en ervaring met aanplant en onderhoud van bomen. In het planten- en dierenrijk hebben verder kruiden, mossen en insecten zijn aandacht. Na opleidingen in de agrarische sector koos hij voor de meer praktisch gerichte opleiding Bos- en Natuurbeheer in Velp. Voor Sander is het voordeel van elk probleem dat er ergens een oplossing moet zijn.
 
 s.c.kristalijn@nladviseurs.nl / linkedIN

Sietske Kuperus

Projectmanager

Een grote interesse voor het verbinden van mens en natuur geeft Sietske de drive en passie om projecten tot een goed resultaat te brengen.
 
Gedurende haar opleiding heeft Sietske zich gespecialiseerd in de invloed van de natuur op mensen. Een concrete toepassing hiervan zorgt voor uitvoerbare plannen die kunnen rekenen op draagvlak. Ervaring en kunde op het gebied van geografische data analyse is daarnaast een waardevolle aanvulling in een tijd waarin ruimtelijke informatie meer en meer wordt toegepast.

s.j.kuperus@nladviseurs.nl / linkedIN

Nico van der Zanden

Developer datasystemen

Als software ontwikkelaar maakt Nico feilloos de digitale oplossing voor alledaagse beheerproblemen.

Nico is gespecialiceerd in het ontwerpen en programmeren van digitale toepassingen. Hij schrijft de ingewikkelde codes die ten grondslag liggen aan de beheertool EMS. 

nico@emsgolf.eu / linkedIN

Jos Opdam

Advies en management

Jos is al jaren actief in de sportbranche. Als buitensportadviseur was hij werkzaam voor NOC*NSF. Daarnaast werkte hij een aantal jaar voor aannemersbedrijf De Enk. De combinatie aan ervaringen in verschillende organisaties leveren een waardevolle bron van kennis, die Jos graag deelt met de mensen om zich heen. Tot op heden is hij lid van de baancommissie van de Keppelse Golfclub. 

j.opdam@nladviseurs.nl / linkedIN

Jochem van de Kamp

Projectmanager

Jochem is een fervent vogelaar. De kennis die hij van vogelsoorten heeft, komt hem geregeld van pas. Jochem gaat er regelmatig op uit om onze klanten te spreken op locatie. Op basis van deze gesprekken geeft hij de projecten vorm die hij beheert. 

j.vandekamp@nladviseurs.nl / linkedIN 

Maaike Oosten

Communicatieadviseur

Maaike houdt zich bezig met communicatie binnen het bedrijf. Verder denkt zij mee op het gebied van beleidsontwikkeling, strategiebepaling en innovatieve oplossingen voor hedendaagse vraagstukken met betrekking tot de branche. 

m.w.oosten@nladviseurs.nl / linkedIN

Goede balans

Waarden die bij NLadviseurs hoog in het vaandel staan als het gaat om het adviseren en begeleiden van terreinbeheerders, zijn: duurzaamheid, schoonheid, efficiënt beheer en harmonie tussen mens en natuur. NLadviseurs onderscheidt zich hierin ten aanzien van andere bedrijven die advies geven op het gebied van natuurbeheer, doordat onze adviezen afgestemd zijn op een goede balans tussen wat de bezoeker nodig heeft en wat de natuur kan bieden.

Oog voor de toekomst

NLadviseurs wil duurzaam natuurbeheer bevorderen, zodat zoveel mogelijk natuur (met vaak een eigen recreatief karakter) bewaard blijft voor de toekomst. Daarbij streven we ernaar om onze expertise op dit gebied zo breed mogelijk in te zetten. We verkennen nieuw soortige natuurlijke terreinen waar mens en natuur samen komen. Op deze manier hopen we steeds meer terreinen te kunnen bedienen met adviezen voor duurzaam terreinbeheer.

Verantwoorde kwaliteit

NLadviseurs zet zich in voor het leveren van kwaliteit. We onderzoeken de waarde en mogelijkheden van de natuur en vertalen deze in duurzame en praktisch uitvoerbare adviezen. Daarbij toetsen we onze adviezen en producten op een aantal kwaliteitsaspecten. Dat zijn vakinhoudelijke kwaliteit, praktische uitvoerbaarheid, empirische haalbaarheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.

Onze adviezen zijn afgestemd op een goede balans tussen wat de bezoeker nodig heeft en wat de natuur kan bieden. 

We onderzoeken de waarde en mogelijkheden van de natuur en vertalen deze in duurzame en praktisch uitvoerbare adviezen.