EMS Dashboard

Efficiënt plannen

Het EMS dashboard is een online applicatie die op een eenvoudige manier gegevens genereert en vertaalt naar beheermaatregelen. EMS levert informatie met betrekking tot inzet van het aantal manuren, het materiaal en materieel. 

Door een juiste afstemming van deze verschillende onderdelen kan er worden bespaard op energie en grondstoffen die nodig zijn voor het beheer van uw terrein. Denk hierbij aan het maken van dag en weekplanningen voor personeel, het bijhouden van machineonderhoud en voorraadbeheer. Door energie, water, brandstof etc. te registreren blijft er zicht op het verbruik en daarmee ook op de milieubelasting. Voor het natuurbeheer is er de mogelijkheid flora en fauna te registreren. Evenals het bijhouden van de doelen en taken.

Meer weten over de mogelijkheden van EMS? Neem dan contact met ons op:
info@nladviseurs.nl / 026-7851440 


EMS levert informatie met betrekking tot inzet van het aantal manuren, het materiaal en materieel. 


Beheerplan Online

Online presentatie

Beheerplan Online is een digitale webomgeving waarin u uw beheerplan presenteert. Een beheerplan vormt de basis voor planvorming en beheer op de moderne golfbaan. In een beheerplan wordt niet alleen het beheer per spel- of natuurelement beschreven, ook de visie van een golfclub vormt een belangrijk onderdeel. Knelpunten worden kansen door per locatie op een golfbaan ontwikkelingsmogelijkheden vast te leggen. Beheerplan Online is zo vorm gegeven dat bezoekers snel een indruk krijgen van uw golfbaan. Met beeldmateriaal en interessante wetenswaardigheden maakt u de bezoekers nieuwsgierig. 

Speciaal deel voor beheerder

Het afgeschermde gedeelte geeft de beheerder informatie over de beheermaatregelen die in het beheerplan staan. Zo werkt Beheerplan Online twee kanten op: ten eerste is het een fraaie presentatie van uw terrein naar buiten toe en ten tweede is het een actueel en vastomlijnd beheerplan naar binnen toe. 

Beheerplan Online is zo vorm gegeven dat bezoekers snel een indruk krijgen van uw golfbaan. 

Golf Quality Monitor

Golf Quality Monitor

De Golf Quality Monitor heeft tot doel inzicht verschaffen in de verschillen in kwaliteit van greens op een golfbaan en de verschillen per green door de jaren heen.  Hierdoor  kan de homogeniteit in de kwaliteit binnen een green en tussen de greens worden vergroot.
 
De Golf Quality Monitor biedt een objectieve controle van de graskwaliteit waardoor de voortgang en realisatie van het baanonderhoud kan worden bewaakt.
 
Objectieve metingen en visualisatie in GolfGIS. Meer inzicht, onafhankelijke informatie. Alle greens worden ieder jaar op meerdere punten gemeten. Door de technische innovatie kunnen we sneller en meer gegevens verzamelen.

Werkwijze

De werkwijze is opgebouwd uit de volgende stappen:
1. Vaststellen streefwaarden
2. Veldmeting met geavanceerde apparatuur
3. GolfGIS visualisatie en rapportage

Alvorens de metingen worden uitgevoerd bepalen we met u de streefwaarden voor de kwaliteit.
Iedere green op de golfbaan wordt op meerdere punten gemeten. De greens worden hiervoor onderverdeeld in verschillende secties. Ieder veldmeting wordt uitgevoerd met geavanceerde meetapparatuur.

Beoordeeld worden:
Bodemkwaliteit: vocht, EC-waarden, indringingsweerstand, viltdikte.
Graskwaliteit: kleur en vegetatie index, chlorofyl gehalte, celstructuur.
Speltechnische kwaliteit: hardheid/balinslag.

De metingen worden gevisualiseerd in GolfGIS. Hier worden de metingen vertaald naar kwalitatieve waarden door deze af te zetten tegen de streefwaarden. Knelpunten worden inzichtelijk op locatieniveau en kunnen worden aangegrepen om oplossingsgericht aan het werk te gaan.


De Golf Quality Monitor is ontwikkeld om de kwaliteit van het baanbeheer op een objectieve wijze te controleren en deze inzichtelijk te maken in GolfGIS. Een nieuwe stap om te komen van informatie naar inzicht! 

Alle golfbanen in kaart

Luchtfoto's

NLadviseurs brengt alle golfbanen van Nederland in kaart op basis van luchtfoto’s. Golfbanen kunnen door die kartering sneller beschikking krijgen over GolfGIS, de digitale kaart voor golfbanen. Ze kunnen ook kiezen om de gegevens te gebruiken voor baanboekjes of holeborden.  

Actueel kaartmateriaal

NLadviseurs wil ervoor zorgen dat elke golfbaan kan beschikken over accuraat en actueel kaartmateriaal. En dat niet alleen, het moet snel beschikbaar zijn zodat het kan worden gebruikt op het moment dat het nodig is. Hiervoor maakt het adviesbureau gebruik van de meest recente luchtfoto’s van Nederland die elk jaar worden geactualiseerd. 

NLadviseurs zorgt ervoor dat elke golfbaan kan beschikken over accuraat en actueel kaartmateriaal.  

TLC Total Location Control

Alle informatie op een plek

Total Location Control (TLC) is een digitaal beheersysteem dat data bijeenbrengt op basis van het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Een uniek product: met geen enkel ander systeem kunt u zo eenvoudig alle informatie met betrekking tot het beheer van de groene/infrastructurele omgeving opslaan, bewerken en delen. Denk daarbij aan locatiefoto's, contractdocumenten en beheermaatregelen. 

De informatie wordt opgeslagen in ‘GIS-lagen’. Dat betekent dat het systeem het terrein opdeelt in thematische horizontale lagen. Elke laag geeft daarbij specifieke informatie over een bepaald beheerthema. Als u bijvoorbeeld wilt weten wat beheerplannen zijn voor de bomen op uw terrein, dan klikt u op de ‘laag’ bomen. Er verschijnt dan alleen informatie over dit specifieke thema. Maar wilt u alle informatie over een bepaalde locatie, dan kunt u die ook opvragen door op die locatie op de kaart te klikken. Verder fungeert TLC als een beheerarchief: data uit het verleden kunt u eenvoudig terug halen. Zo kunt u met één klik op de digitale kaart zien of de verandering ook echt een verbetering is. 


Total Location Control is een digitaal beheersysteem dat data bijeenbrengt op basis van het Geografisch Informatie Systeem (GIS). 

GolfGIS Geografisch Informatie Systeem

Voor modern baanbeheer

GolfGIS is een online kaartapplicatie voor modern baanbeheer. Elk ruimtelijk onderdeel staat er in; van hoogtelijnen tot en met de padenstructuur. Alle kaarten zijn ‘lagen’ die afzonderlijk of juist gecombineerd, gevisualiseerd worden. U kunt ze met een muisklik aan- of uitzetten.

Mogelijkheden GolfGIS

Daarnaast bevat GolfGIS een aantal handige tools. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de oppervlakte van alle greens laten berekenen. Enkele praktische toepassingen die GolfGIS mogelijk maakt:

•   Al uw kaarten digitaal op één plek, en overal beschikbaar via een inlogcode;
•   Nauwkeurige en betrouwbare informatie over de lengte en oppervlakte van alle landschapselementen;
•   Nooit meer een put of eindpijp drainage kwijt;
•   Nauwkeurige begrotingen voor renovaties doordat oppervlaktes en lengtes van zowel bestaande als nieuwe elementen snel op te vragen zijn;
•   Kaartmateriaal voor het caddyboekje of plattegrond van de baan;
•   Geen onbewuste overtreding meer op de Wet natuurbescherming, doordat alle beschermde soorten in kaart zijn gebracht en gemakkelijk op te vragen;
•   Uw GEO data staat online en worden actueel gehouden. Denk hier bijvoorbeeld aan inventarisaties van beschermde plant- en diersoorten, oppervlaktes van natuuronderdelen en visualisatie van uw EMS (beheer)doelen.

Actualiseren en beheren met GPS

Door GolfGIS te verbinden met een GPS wordt het beheer efficiënter. Met de GolfGIS data op uw GPS, vindt u moeiteloos de uiteindes van de drainagepijpen, overgroeide sproeikoppen of putten. Ook kunt u via GPS een (vernieuwde) green inmeten en deze gegevens verwerken in GolfGIS. NLadviseurs levert en verhuurt GPS-apparaten, maar kan ook langskomen om de inmeting voor u uit te voeren. Kijk voor meer informatie op www.golfgis.nl

GolfGIS Mobile

GolfGIS is ook beschikbaar voor Mobile divices zoals telefoons en tablets. Hiermee wordt het nog gemakkelijker om gegevens in het veld zelf op te zoeken en vast te leggen.

Wilt u zelf:
•    altijd beschikking hebben tot uw kaartmateriaal in het veld;
•    uw greenkwaliteit meten en direct vastleggen in de baan;
•    vastleggen waar de natte plekken in uw baan zich precies bevinden;
•    bijhouden waar engerlingenschade zich jaarlijks bevindt;
•    de baankwaliteit evalueren door foto’s ter plaatse vast te leggen;
•    VTA controles uitvoeren zonder de gegevens achteraf in te moeten voeren;
•    Flora en fauna vastleggen, daar waar u het tegenkomt.

Het kan heel gemakkelijk met GolfGIS Mobile.

Meer weten over de mogelijkheden van GolfGIS? Neem dan deel aan onze workshop.

GolfGIS is een online kaartapplicatie voor modern baanbeheer, waarin alle ruimtelijke onderdelen van uw terrein staan weergegeven.