Passie voor natuur

NLadviseurs is een adviesbureau met passie voor natuur met een functie. Het bureau beschikt over talentvolle specialisten die erop gericht zijn mens en natuur met elkaar te vermengen. 

De terreinen waarop wij ons focussen vragen om een kwalitatief hoogstaand beheer. Onze expertise op het gebied van landschap- en natuurontwikkeling heeft zich hierdoor ontwikkeld tot een hoog niveau. Vooralsnog hebben wij ons voornamelijk gericht op het beheer van golfbanen. 

Hoge standaard

Bij het beheer van golfbanen worden zeer hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van bijvoorbeeld het gras en de natuurlijke landschapsinrichting van de baan. Een optimale baankwaliteit garandeert optimaal speelplezier. De lat ligt dus hoog en de marges zijn klein. Voor ons is deze standaard maatgevend wanneer we ons richten op andere terreinen. 

Verbinden van mens en natuur

Samen zijn we verantwoordelijk voor duurzaam beheer van het landschap met al haar ecologische en economische aspecten. Alleen zo kunnen we het veiligstellen voor de komende generaties. Wanneer we zorgvuldige omgaan met het landschap, waarborgen we plekken waar mensen tot rust kunnen komen. Vanuit die rust ontstaat de verbinding met de natuur die noodzakelijk is om respect en waardering op te kunnen brengen voor alles wat er om ons heen leeft. Vanwege deze intrinsieke motivatie voelen wij een sterke maatschappelijke drive om eraan bij te dragen dat het landschap goed wordt beheerd. Dit vertalen we in ons werk.