Ons team


Wij vinden het belangrijk dat u weloverwogen keuzes kunt maken. Daarom helpen we u graag met het inzichtelijk maken van knelpunten om te komen tot een duurzame oplossing.

Guido Hamelink

Algemeen directeur

Vanuit zijn specialismen landschapskunde en soortenkennis adviseert Guido opdrachtgevers over oplossingsrichtingen die specifiek zijn voor de golfsport.
 
Al op jonge leeftijd trok Guido er graag op uit, gedreven door een grote belangstelling voor planten en vogels. De natuurlijke rijkdom van bos- en duingebieden in zijn directe woonomgeving vormden een dankbaar onderzoeksterrein. Het maakte een studie Bos- en Natuurbeheer in Velp tot een logische keus. Een tijdelijke aanstelling als assistent greenkeeper en later coursemanager bij Golfbaan Spaarnwoude opende bovendien een heel ander interessegebied. Het gaf hem zicht op de raakvlakken tussen natuurbeheer en de golfsport.
 
 g.c.hamelink@nladviseurs.nl / linkedIN

Sander Kristalijn

Directeur productontwikkeling

Met zijn beheeradviezen en inventarisaties is Sander de ruggengraat van elk project. Ook zijn kennis van automatiseringsvraagstukken helpt opdrachtgevers verder.
 
Gespecialiseerd in bosbouw beschikt Sander over ruime kennis en ervaring met aanplant en onderhoud van bomen. In het planten- en dierenrijk hebben verder kruiden, mossen en insecten zijn aandacht. Na opleidingen in de agrarische sector koos hij voor de meer praktisch gerichte opleiding Bos- en Natuurbeheer in Velp. Voor Sander is het voordeel van elk probleem dat er ergens een oplossing moet zijn.
 
 s.c.kristalijn@nladviseurs.nl / linkedIN

Sietske Kuperus

Projectmanager

Een grote interesse voor het verbinden van mens en natuur geeft Sietske de drive en passie om projecten tot een goed resultaat te brengen.
 
Gedurende haar opleiding heeft Sietske zich gespecialiseerd in de invloed van de natuur op mensen. Een concrete toepassing hiervan zorgt voor uitvoerbare plannen die kunnen rekenen op draagvlak. Ervaring en kunde op het gebied van geografische data analyse is daarnaast een waardevolle aanvulling in een tijd waarin ruimtelijke informatie meer en meer wordt toegepast.

s.j.kuperus@nladviseurs.nl / linkedIN

Nico van der Zanden

Developer datasystemen

Als software ontwikkelaar maakt Nico feilloos de digitale oplossing voor alledaagse beheerproblemen.

Nico is gespecialiceerd in het ontwerpen en programmeren van digitale toepassingen. Hij schrijft de ingewikkelde codes die ten grondslag liggen aan de beheertool EMS. 

nico@emsgolf.eu / linkedIN

Jos Opdam

Advies en management

Jos is al jaren actief in de sportbranche. Als buitensportadviseur was hij werkzaam voor NOC*NSF. Daarnaast werkte hij een aantal jaar voor aannemersbedrijf De Enk. De combinatie aan ervaringen in verschillende organisaties leveren een waardevolle bron van kennis, die Jos graag deelt met de mensen om zich heen. Tot op heden is hij lid van de baancommissie van de Keppelse Golfclub. 

j.opdam@nladviseurs.nl / linkedIN

Jochem van de Kamp

Projectmanager

Jochem is een fervent vogelaar. De kennis die hij van vogelsoorten heeft, komt hem geregeld van pas. Jochem gaat er regelmatig op uit om onze klanten te spreken op locatie. Op basis van deze gesprekken geeft hij de projecten vorm die hij beheert. 

j.vandekamp@nladviseurs.nl / linkedIN 

Maaike Oosten

Communicatieadviseur

Maaike houdt zich bezig met communicatie binnen het bedrijf. Verder denkt zij mee op het gebied van beleidsontwikkeling, strategiebepaling en innovatieve oplossingen voor hedendaagse vraagstukken met betrekking tot de branche. 

m.w.oosten@nladviseurs.nl / linkedIN