Amsterdam ArenA

Amsterdam ArenA

De ArenA is het grootste stadion van Nederland en de thuishaven van voetbalclub AFC Ajax. In 2015 wil Amsterdam ArenA een klimaatneutraal stadion zijn. En dat is uniek voor een stadion waar jaarlijks zo’n twee miljoen bezoekers komen. Als klimaatneutraal stadion willen zij een duurzaam icoon zijn voor entertainment, sport en business.

Opdracht

De vraag die Amsterdam ArenA in dit kader bij ons neerlegde, ging over het vinden van een duurzame manier om de grasmat te beheren.  Uitgangspunt daarbij is het realiseren van een optimale speelkwaliteit tegen een minimale inspanning.

Planning en registratie met EMS is vanzelfsprekend duurzaam

Eerst inventariseren

Bij een dergelijke omvangrijke opdracht, is onze eerste stap altijd het uitvoeren van een inventarisatie. Daarbij hebben we niet alleen naar de grasmat gekeken, maar ook naar alles eromheen. Met welke machines wordt er bijvoorbeeld gewerkt, wie en hoeveel mensen werken er in het onderhoud, welke producten gebruiken ze daarbij, wat is de wedstijd- en evenementen planning, en tot slot wat is de begroting?

Conditie grasmat meten

Als dit alles in kaart is gebracht, richten we ons kritisch op de conditie van de grasmat. Om aan de hoge eisen van speelkwaliteit te kunnen voldoen, is het van belang te weten welke parameters er aanwezig zijn die de grasmat beïnvloeden. Deze klimatologische en ecologische activiteiten zijn namelijk van invloed op het beheer. De gebruikersintensiteit van de grasmat nemen we ook mee in onze inventarisatie.

Advies

Op grond van de verzamelde gegevens hebben wij de ArenA geadviseerd te gaan werken met EMS. Dit is een online applicatie die op een eenvoudige manier gegevens genereert en vertaalt naar beheermaatregelen. EMS levert informatie met betrekking tot inzet van het aantal manuren, het materiaal en materieel. Door een juiste afstemming van deze verschillende onderdelen kan er worden bespaard op energie en grondstoffen die nodig voor de groei en ontwikkeling van de grasmat.

Implementatie

Aan de hand van de gegevens die we hebben verzameld, hebben we EMS gebruiksklaar gemaakt voor Amsterdam ArenA. In een korte cursus leggen we de mensen die met het programma gaan werken uit hoe ze gegevens kunnen invoeren en uitlezen. Ondertussen werken ze daar al volop met EMS. Het gebruiksvriendelijke karakter van het programma zorgt ervoor dat de gebruikers er snel en moeiteloos mee aan de slag kunnen.

Green Dashboard

Maar natuurlijk gaat NLadviseurs altijd een stap verder als het gaat om het verduurzamen van het beheer van terreinen. Voor Amsterdam ArenA willen we in de toekomst de gegevens uit verschillende meet- en regelsystemen bijeen brengen in een zogenaamd Green-Dashboard. Hierbij valt te denken aan meetgegevens van bodemsensoren die de temperatuur en vochtigheidsgraad meten; gegevens van weerstations die bijvoorbeeld het percentage vocht en verdamping meten; maar ook gegevens als het aantal branduren van lampen en het respectievelijk effect daarvan op de vitaliteit van het gras, kunnen in het systeem worden ingevoerd. Zo kunnen we het beheer tot in detail regelen, zodat het vanzelfsprekend duurzaam wordt.