• 03-04-2018
  • Nieuwsbrief

Van intuïtie naar feiten in het nieuwe EMS

Het kan u bijna niet zijn ontgaan, het EMS is vernieuwd én met ingang van dit jaar beschikbaar gesteld voor terreinbeheerders!
 
Tijdens onze Relatiedag op 15 maart 2018 is het vernieuwde EMS gelanceerd en een demonstratie gegeven van de doorgevoerde veranderingen en verbeteringen aan het beheersysteem. Met het EMS is het onder andere mogelijk om zelf dashboards in te richten, GIS informatie te koppelen aan werkplanningen en registraties, informatie van bodemsensoren realtime te tonen en te combineren met beheerinformatie... en nog veel meer.

EMS is ontwikkeld als ondersteuning van doelmatig beheer. Binnen dat proces is het plan-do-check-act proces essentieel en volledig vormgegeven binnen EMS. Daarom ter illustratie een werkproces binnen EMS.

Verhogen greenkwaliteit

U wilt graag uw greenkwaliteit verhogen. Hiervoor is draagvlak nodig, want dat extra doorzaaien en kost geld, en ook heeft uw golfclub de ambitie zo min mogelijk gewasbescherming toe te passen, dus is het plan om onkruid voortaan met de hand weg te steken.  EMS is een uitstekend middel om de voortgang van een doel als kwaliteitsverbetering bij te houden, en daarbij met feiten en cijfers te kunnen aantonen wat de resultaten zijn.
 
Allereerst stelt u een aantal streefwaarden op, bijvoorbeeld:
In 2019 hebben al onze greens ...
-          een grasbezetting van minimaal 95%;
-          maximale bedekking van onkruid van 5%;
-          een stimp van 8;
-          een maximale viltlaag van 1 cm.
 
Hierbij maakt u een aantal taken aan:
-          2x extra doorzaaien met struisgras
-          Maandelijks handmatig wegsteken madelief

Jaarplanning

Deze taken kunnen worden ingepland in de jaarplanning. De hoofdgreenkeeper die inlogt op zijn dashboard ziet dat er die week een taak is ingepland om onkruid te gaan steken. De greenkeepers krijgen instructies om deze taak uit te voeren, geven aan het einde van de dag het resultaat door en de hoofdgreenkeeper vinkt zijn taak af. De baancommissaris ziet aan het eind van de dag in zijn projectwidget dat deze taak is voltooid.

Meten in het veld

Om te beoordelen of het doel wordt gehaald, voeren de hoofdgreenkeeper en baancommissaris maandelijks een baanronde uit met het digitale monitoringsformulier. Hierin worden de waarnemingen in het veld vastgelegd: de grasbezetting, stimp en viltlaag wordt beoordeeld.
 
Vervolgens is in EMS te zien of het doel al is behaald! Aan de hand hiervan kunnen nog aanvullende acties worden ingepland, of nieuwe streefwaarden worden gesteld.
 
Zo kan de kwaliteit van uw golfbaan objectief worden vastgelegd en worden beoordeeld volgens een vaste werkwijze.

Andere voorbeelden van werken in het nieuwe EMS zijn:
·         Het registreren van uitgevoerd beheer op een object van de digitale kaart van uw golfbaan;
·         Zicht houden op inzetbare capaciteit en het aantal te besteden uren voor beheer;
·         Het nauwkeurig registreren van ingezette meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en de ingezette hoeveelheden mineralen/werkzame stoffen per hectare;
·         Het vastleggen van gegevens ten behoeve van GEO-certificering.
 
Wilt u meer weten over het vernieuwde EMS of een vrijblijvend demo-account? Neem dan contact met NLadviseurs: info@nladviseurs.nl / 026-7851440 

 

 

 

 

Bekijk vergelijkbare posts