• 18-12-2018

TLC krijgt Europese subsidie voor innovatie

Voor de ontwikkeling van de beheertool TLC (Total Location Control) ontvangt TLC steun vanuit de Europese Unie. Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een subsidie toegekend vanwege de innovativiteit van TLC.

TLC geeft inzicht in het beheer van uw buitenruimte. Geïnventariseerde objecten -van groenvoorziening tot verlichting, straatmeubilair en verharding- worden vastgelegd in een digitale kaart. Aan deze kaart zit de koppeling met de database van de inventarisatie waarin alle kenmerken van de objecten zijn opgenomen. Via computer, tablet of smartphone heeft u alle objectinformatie altijd en overal beschikbaar. Een must voor effectief beheer, maar TLC gaat nog een stap verder. 

In TLC koppelen we ook de contracten die u heeft afgesloten voor het beheer: RAW-(beeld)bestekken of raamovereenkomsten worden ingelezen. Ook de bijbehorende inschrijfstaten van de aannemer worden gekoppeld. Bij beheer op basis van beeldkwaliteit, worden ook de relevante beeldkwaliteitmeetlatten toegevoegd. Met de auditmodule krijgt de terreineigenaar direct en exact in beeld welke besteksposten wel en niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteit. 
Hiermee wordt TLC niet alleen een beheertool voor de buitenruimte, maar ook een tool om uw contracten te beheren.

Door het instellen van gebruikersprofielen worden de rechten en de functies geregeld. Zo kan zowel de aannemer als het management uit dezelfde bron putten. TLC legt de complete onderhoudshistorie vast. Op basis van deze informatie kunnen beleidsbeslissingen genomen worden. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid: welke maatregelen kunnen we treffen om de CO2 uitstoot van het beheer te verlagen, wat kunnen we doen om biodiversiteit te verhogen en wat is het effect daarvan op de beheerkosten? 
Naast de innovatie van deze ontwikkeling looft de beoordelingscommissie dat TLC per gebruiker op maat gemaakt en ingericht wordt. Daarnaast ontwikkelen wij TLC in samenwerking met gebruikers zodat een zeer gebruiksvriendelijke en doelgerichte tool ontstaat. 

TLC is een initiatief van ingenieursbureau Verhoeve & Faber en adviesbureau NLadviseurs. De inhoudelijke kennis van de ingenieurs zetten we in voor het begeleiden en adviseren van de opdrachtgevers. 

Voor vragen en verdere toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met: Guido Hamelink (NLadviseurs) T 06-43000297 of Sjoerd Verhoeve (Verhoeve&Faber) T 06-10202711.

Meer informatie: www.totallocationcontrol.com

Bekijk vergelijkbare posts