• 11-03-2019
  • Beheer

SBA Golf & Groen B.V. zet EMS in op haar golfbanen


Aannemer SBA Golf & Groen B.V. wil de kwaliteit van het beheer en onderhoud goed borgen en breidt daarvoor de inzet van het EMS dashboard uit op 14 golfbanen. De hoofdgreenkeepers van deze banen kregen donderdag 7 maart van NLadviseur Judith Lenders een training in het gebruik van het dashboard op het SBA-hoofdkantoor in Susteren.

“Het SBA EMS dashboard moet bijdragen aan een structureel goed kwaliteitsniveau van de golfbanen met een schat aan informatie voor de toekomst ,” legt de EMS-controller Loek Cox van SBA uit. “Vanuit het EMS dashboard kunnen we verschillende golfbanen in één overzicht monitoren. Dit zorgt voor meer uniformiteit in het beheer en effectiever en efficiënter onderhoud. Verder bieden we met EMS de opdrachtgever een transparant systeem aan, waarin hij met SBA kan meekijken.”

Ook de hoofdgreenkeepers die veel met het systeem zullen gaan werken, reageerden enthousiast op de mogelijkheden die het SBA EMS dasboard biedt. Vanaf nu gaan ze onder andere kwaliteitsmetingen en mestregistraties bijhouden via EMS op de pc en met hun smartphone. Al deze registraties geven een beter zicht op de kwaliteit van het beheer. “Fijn om een overzicht van m’n greenkwaliteit te hebben,” merkte een van hen op.

De kwaliteit- en beheerinformatie op het dashboard kan binnen SBA door verschillende stafleden worden geraadpleegd. Zo heeft iedereen die betrokken is bij het onderhoud van de golfbanen altijd dezelfde en de meest actuele informatie, zonder dat er gebeld en gemaild hoeft te worden. Loek Cox: “Met EMS kunnen we verbanden leggen tussen de speeltechnische kwaliteit, de cultuurtechnische kwaliteit en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.”

​Het EMS dashboard is ontwikkeld door NLadviseurs en gericht op het duurzaam beheren van golfterreinen. NLadviseurs heeft samen met SBA gezocht naar de juiste parameters en invulling van het SBA-specifieke EMS-systeem. Door de uitgebreide registratietools in het dashboard kan dagelijks gestuurd worden op de kwaliteit van het beheer. Omdat SBA kwaliteit belangrijk vindt, is het voor hen een logische stap om EMS dashboard in te zetten op hun golfbanen.


Het Environmental Management System (EMS) is een online applicatie die op een eenvoudige manier gegevens genereert en vertaalt naar beheermaatregelen. EMS levert informatie met betrekking tot inzet van het aantal manuren, het materiaal en materieel.  

Meer informatie:  www.emsdashboard.com 


Bekijk vergelijkbare posts