• 09-02-2018

Relatiedag 2018

Geen plannen, maar actie! De toekomst is al begonnen, er is voor golfbanen geen reden meer om zich níet in te zetten voor minder gewasbescherming, meer duurzaamheid en biodiversiteit. Op onze relatiedag op 15 maart helpen wij u in actie te komen. We nemen u gedurende dag graag mee in een aantal onderwerpen, waarmee u geïnspireerd en gemotiveerd de baan op kunt. 

Samen met Lumbricus, expert op het gebied van bodemkwaliteit in relatie tot grasvitaliteit, en SGL, specialist in het verzamelen van data voor bijsturing van het beheer van natuurgras, zorgen wij voor een gevarieerd programma, waarmee u als onze vaste relatie, uw voordeel kunt doen. 

In drie actieve Masterclasses komt u alle noviteiten op het gebied van biodiversiteit, bodemkwaliteit en contractbeheer te weten. 's Middags laten we zien hoe datastromen u helpen bij doelmatig beheer. En als spektakelstuk presenteren we het geheel vernieuwde EMS.

Vanaf 10.00 uur bent u welkom op Landgoed Larenstein in Velp waar ons kantoor gevestigd is. We sluiten rond 16.00 uur af met een borrel. De dag is geheel verzorgd en deelname is gratis. 

Toelichting op de masterclasses

De drie masterclasses zullen tegelijkertijd plaatsvinden. U dient dus een keuze te maken in de drie mogelijkheden. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de inhoud per masterclass.
​ 

1. Golfbanen; een ongekende rijkdom aan soorten

Judith Lenders en Jochem van de Kamp

Leer uw golfbaan op een nieuwe manier kennen en ontdek de aanwezige biodiversiteit.

Alle soorten planten, insecten, vogels en andere dieren hebben een eigen rol te vervullen in onze ecosystemen. Al deze soorten zijn erg belangrijk voor onze gezondheid. Denk aan bestuiving in de landbouw, medicijnen en schoon drinkwater. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoe groter de biodiversiteit, hoe beter dominante soorten in toom worden gehouden en kwetsbare soorten zich kunnen handhaven. Heel belangrijk dus, die biodiversiteit. 
Op veel plekken hebben golfbanen helaas nog steeds het imago van soortenarme en een eenzijdige natuur. Klopt dit wel? Hoe soortenrijk is uw golfbaan eigenlijk? Tijdens deze masterclass geven we u graag een nieuwe kijk op biodiversiteit en de unieke en belangrijke rol die uw golfbaan hierin kan spelen!

Na deze Masterclass:
·         Kent u de belangen van biodiversiteit op de golfbaan;
·         Bent u op de hoogte van de rijke biodiversiteit op golfbanen;
·         Heeft u met andere deelnemers van gedachten gewisseld over biodiversiteit (het nut en de uitdagingen);
·         Beschikt u over een planmatige aanpak om de biodiversiteit op uw golfbaan te verhogen;
·         Bent u op de hoogte van uw verantwoordelijkheden met betrekking tot natuurwetgeving.

2. Golfbaan in balans 

Maurice Evers

Een duurzame toekomst begint bij een gedegen inventarisatie

De vegetatie waar we het spelletje golf op spelen bestaat voor het overgrote deel uit gras. Tijdens biologie lessen in het onderwijs, tijdens de opleiding (hoofd)greenkeeper of de cursus baancommissaris, heeft een ieder geleerd hoe de grasplant het meest optimaal groeit. Het resultaat: een minder ziektegevoelige plant en een hogere constante uniforme speelkwaliteit. Maar hoe is het op onze golfbaan gesteld met die optimale ​groeiomstandigheden?

Aan de hand van een checklijst gaan we op zoek naar wat we wel en niet weten van omgeving, bodem, biologie en mineralen en suikers en hun onderlinge samenhang. Hoe kunnen we zaken die we niet weten te weten komen en wanneer weet je dat je goed zit of dat er werk aan de winkel is? Vragen die we in deze masterclass samen gaan beantwoorden. De antwoorden leiden tot meer inzicht in de eigen situatie en de te volgen marsroute naar 2020 en verdere toekomst.

Klik hier om u aan te melden

Programma

10:00 uur    Ontvangst (Helicongebouw)

10:30 uur    Start relatiedag, welkom
10:45 uur    Masterclasses (naar keuze): 
                              1. Golfbanen; een ongekende rijkdom aan soorten
                              2. Golfbaan in balans
                              3. Out-put gestuurd golfbaanonderhoud

12:15 uur    Lunch (Studio 26)
                        (13:00 uur start Natuurwandeling op Landgoed Larenstein)
13:45 uur    Lancering van het nieuwe EMS

14:15 uur    Van intuïtie naar feiten - toelichting op EMS (Helicongebouw)
15:00 uur    SGL databeheer  
15:45 uur    Afsluiting

16:00 uur    Borrel

Locatie

Kennislandgoed Larenstein
Larensteinse laan 26B  (gebouw: Helicon Velp)
6882 CT  Velp
Tel. 026-7851440

Let op: De lunch en lancering van het nieuwe EMS zullen plaatsvinden in Studio 26 (dit is naast het gebouw Helicon Velp)

3. Out-put gestuurd golfbaanonderhoud

Jos Opdam en Sander Kristalijn

Deze workshop is bedoeld voor baanmanagers, baancommissieleden en ook hoofdgreenkeepers.

Bij uitbesteding van het golfbaanonderhoud is het gebruikelijk dat een gespecialiseerde aannemer in golfbaanbeheer de kennis en de mensen ter beschikking stelt om de golfbaan in ‘goede staat’ te houden en/of te brengen.  Maar hoe beoordeel je als opdrachtgever of de aannemer zijn prestatie levert voor de afgesproken prijs?

Bij het in eigen beheer hebben van golfbaanonderhoud geldt dezelfde uitdaging. Ook een golfclub of exploitant wil duidelijkheid over de geleverde kwaliteit versus het beschikbare budget.

In deze workshop nemen wij u mee in de mogelijkheden. Tevens vinden wij hierbij het delen van elkaars ervaringen minstens zo belangrijk.

Klik hier om u aan te melden

Bekijk vergelijkbare posts