• 30-01-2017
  • Seminar

This is the Big year

Relatiedag 2 maart 2017

Op 2 maart organiseren we onze jaarlijkse relatiedag: een Big day als voorbode van een Big year. We hebben een groots programma voor u klaarstaan, waarbij u centraal staat. We trappen af met Arjan Dwarshuis, die in 2016 een ‘Big year’ gedaan heeft en over heel de wereld 6831 vogels heeft waargenomen. Zijn doel hiermee was en is tevens geld in te zamelen voor de bescherming van uitstervende vogels en hun habitat. Hij heeft een inspirerend verhaal over zijn Big year.

Vervolgens openen we ons themaplatform, waarbij u op interactieve wijze geheel up-to-date gebracht wordt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van golfbaanbeheer. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met experts, ervaringen uit te wisselen met collega’s, zelf te ontdekken hoe beheerapplicaties bijdragen aan effectief beheer, en advies in te winnen voor uw eigen beheervraag.

Daarnaast bieden wij een persoonlijk spreekuur met twee van onze deskundigen. Hebt u bijvoorbeeld een delicate vraag over contractbeheer binnen uw organisatie? Dan kunt u die 1 op 1 stellen aan Jos Opdam. Ook Maurice Evers houdt een spreekuur, waar u met al uw vragen over gras en bodem terecht kunt.

Geef u nu op!

 

Programma

10:00   ontvangst met koffie en thee
10:30   welkom en aftrap met Arjan Dwarshuis: The BIG year
11:30   1e workshopronde
12:30   Lunch
              Met spreekuur van Jos Opdam en Maurice Evers
              Met Natuurwandeling: Ontdek Landgoed Larenstein
14:00   2e workshopronde
15:00   pauze met koffie en thee
15:15   afsluiting
15:45   borrel

Workshops

Deal or no Deal, van doelstelling tot realisatie - Maurice Evers & Sander Kristalijn
Er is al veel geschreven en gezegd over de Green Deal en het milieu in de sport- en golfsector. In de visie van Lumbricus is vermindering van het gebruik van water, meststoffen, gewasbescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen geen doel op zichzelf. Het past in ecologisch verantwoord beheer. De sleutel ligt in de optimalisering van gras- en bodemkwaliteit leidend tot een uniforme en stabiele gebruikskwaliteit.

EMS meets GEO - Nico van der Zanden & Judith Lenders
GEO gecertificeerd worden is een hele stap, maar hoe wordt GEO onderdeel van de bedrijfsvoering? Het nieuwe GEO dashboard helpt op een eenvoudige manier overzicht te krijgen in registraties, doelstellingen en acties, en helpt golfbanen zo door de hercertificering heen. 

Bedrijfsvoering en contract - Jos Opdam & Guido Hamelink
Hoe gaat u om met het spanningsveld tussen beschikbare budgetten en de gewenste baankwaliteit? Wat te doen wanneer een jaarplanning in de realiteit heel anders blijkt uit te pakken? Besteed u golfbaanonderhoud uit? of juist niet? welke voor- en nadelen komen hier bij kijken? Bij contracten komt heel wat kijken. Jos Opdam denkt graag met u mee. 

 

GolfGIS: hoe ga ik om met mijn kaartmateriaal - Sietske Kuperus & Jochem van de Kamp
We laten u graag kennis maken met GolfGIS. Middels een virtuele tour laten we u het programma en de mobiele viewer zien! Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over op welke manier je GIS kunt inzetten, en welke kaarten handig of onmisbaar zijn voor golfbaanbeheer.
Hier kunt u ook met al uw vragen terecht over kaartmateriaal, gps metingen en de GolfGIS applicatie.

Hoe voldoe ik aan de wetgeving? (Natuurwet, VTA en NSW) - Sander Kristalijn & Judith Lenders
In de wetgeving verandert veel, de nieuwe wet natuurbescherming die dit jaar van kracht is geworden vervangt de Flora- en faunawet, boswet en natuurbeschermingswet. Maar wat houdt deze wet nu precies in?

Hebben uw bomen een veiligheidscontrole gehad? Is dit nodig op uw golfbaan, en zo ja, hoe pakt u dit aan?

En komt uw baan misschien in aanmerking voor de rangschikking onder de natuurschoonwet? Dit kan fiscaal voordelen met zich meebrengen.
Tijdens deze workshop kunt u er alles over te weten komen. 

Spreekuur

Vraag het de grasdokter!

Is onze golfbaan Green Deal Proof? Hoe voorkomen we problemen met Dollar spot of sneeuwschimmel? Wat kunnen we doen tegen onkruiden? Moeten we het grasbestand verbeteren? We willen een meer constante en homogenere speelkwaliteit in de baan, hoe doen we dat? Hoe communiceer ik met onze golfers voor een goede relatie?

Stuk voor stuk vragen die leven in de hedendaagse golfbaanpraktijk. Tijdens de relatiedag van NLadviseurs op 2 maart kunt u uw vraag in vertrouwen voorleggen aan grasdokter Maurice Evers. Hij helpt u tijdens het spreekuur graag bij het vinden van antwoorden op uw vragen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen tijdens het spreekuur bedraagt de beschikbare contacttijd per golfbaan maximaal 15 minuten. Meld u aan voor het gratis spreekuur en grijp uw kans! Heeft u zich al aangemeld voor de relatiedag? Mailen mag ook: s.j.kuperus@nladviseurs.nl

 

Maurice Evers

Ir. Maurice Evers MSc, is onafhankelijk senior turf grass consultant bij Lumbricus. Zijn academisch denkvermogen en grote (inter)nationale ervaring in bodem-plant relaties bij sportgrassen gekoppeld aan een oplossingsgerichte aanpak maakt hem een echte grasdokter: “trouble shooting is voor mij de ultieme uitdaging!”

Bedrijfsvoering en contract

De aanleg van nieuwe holes, renovaties op de golfbaan, een nieuwe aannemer, of een andere bijzondere klus? Overal komen contracten bij kijken. Heeft u een specifieke vraag over uw contracten of de bedrijfsvoering, of wilt u graag eens persoonlijk kennis maken met Jos opdam? Schrijf u dan nu in voor het spreekuur! Heeft u zich al aangemeld voor de relatiedag? Mailen mag ook: s.j.kuperus@nladviseurs.nl

Jos Opdam 

Jos Opdam heeft de afgelopen 35 jaar ervaring opgedaan in  aanleg en onderhoud van sportvelden en golfbanen. Voorbeelden zijn o.a.  de Twentsche, de Haagsche, de Dommel en de Keppelse, eerstens vanuit het cultuurtechnisch en agronomisch vakgebied, later in het management bij De Enk /Heijmans Sport en Groen.  Zijn expertise is vooral gericht op Budget en Beheer, specifiek gericht op de efficiency van de organisatie  contractzaken en prioriteitstelling bij het onderhoud van de baan. Passie voor het golfspel en natuurgras zijn belangrijke drijfveren voor hem.

Bekijk vergelijkbare posts