• 22-01-2016
  • Seminar

Groen, groener, gras

Op 3 maart 2016 organiseren NLadviseurs en de groep DGBeheer een seminar over duurzaam golfbaanbeheer met de nadruk op kwalitatief hoogwaardig grasbeheer.

NIEUWE METHODEN

Het seminar geeft u de mogelijkheid een streepje voor te blijven op het gebied van duurzaam, kwalitatief hoogwaardig golbaanbeheer met inzet van biodiversiteit, de disturbance theory en databeheer. Hiermee creëert u een aantrekkelijk, natuurlijk landschap waarin de golfer zich thuis voelt. 

Er zijn diverse lezingen over de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen voor het optimaal en duurzaam beheren van gras. Voordat u inzoomt op het beheer van uw eigen terrein, krijgt u eerst een blik op de natuur in Nederland. 

Chris van Turnhout schetst u aan de hand van het eerste Living Planet Report – Natuur in Nederland van WNF een beeld van trends in dierpopulaties in Nederland tot nu toe. Het rapport laat zien dat diersoorten in Nederland na decennia van achteruitgang zich voor het eerst voorzichtig herstellen. Sinds 1990 zijn populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders met gemiddeld 15 procent toegenomen. 

Paul Struik van de Wageningen Universiteit houdt een lezing over de ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied wat betreft het duurzaam beheren van gras. Daarbij staat hij met name stil bij de uitdagingen waarvoor u zich gesteld ziet in de toekomst. 

Manieren waarop je graskwaliteit kunt waarborgen worden uit de doeken gedaan door Gerard van 't Klooster

Tot slot is het woord aan twee buitenlandse specialisten. Henry Bechelet en Conor Nolan zullen ingaan op de werking van de disturbance theory en hoe je elementen daaruit kunt inzetten in de beheersing van verandering van grassoorten. 

LEZINGEN

Vanuit verschillende werkvelden worden er lezingen gegeven:
Wereldnatuurfonds Living Planet Report - Natuur in Nederland | Chris van Turnhout (Sovon) 

Graskwaliteit waarborgen | Gerard van 't Klooster (SGL)

De uitdagingen van nu en de toekomst | Paul Struik (Wageningen Universiteit)

Disturbance theory | Henry Bechelet (ICL) 

Managing species change | Conor Nolan (STRI)

WORKSHOPS

Tijdens het seminar zijn er twee workshoprondes waar u per ronde kunt kiezen uit verschillende workshops. 

Managing species change | Conor Nolan en Henry Bechelet 
(STRI en ICL)
In deze workshop laten Nolan en Bechelet zien hoe de disturbance theory ingezet kan worden bij het beheersen van verandering van grassoorten. Aan de hand van case studies bekijkt u met hen welke keuzes in het onderhoud van invloed zijn op de kwaliteit van duurzaam gras. 

Vergroot de aantrekkelijkheid van de baan met meer biodiversiteit| (NLadviseurs)
In deze workshop wordt ingegaan op welke maatregelen u kunt nemen om de biodiversiteit op uw terrein te vergroten. Ook wordt belicht wat het effect hiervan is op de speelkwaliteit, de aantrekkelijkheid van uw baan en de kwaliteit van het gras.

De bodem als basis voor goed gras | Gerard van 't Klooster (SGL)
Hoe leg je een goede basis voor duurzaam grasbeheer? In deze workshop ontdekt u welke factoren de kwaliteit van de bodem beïnvloeden en hoe u invloed kunt hebben op deze factoren.

PROGRAMMA

10.00: Ontvangst met koffie
10.30: Start seminar met lezingen

10.35: Living Planet Report - Natuur in Nederland
10.55: Graskwaliteit waarborgen
11.15: De uitdagingen van nu en de toekomst
11.35: Managing species change 
11.55: Disturbance theory

12.15: Lunch, informatiemarkt

13.30: 1e ronde workshops
14.30: 2e ronde workshops

15.30: Samenvatting seminar
16.00: Afsluiting met borrel

INFORMATIE EN AANMELDEN

De organisatie van deze dag is in handen van NLadviseurs en DGBeheer met ondersteuning van Barenbrug.

Locatie: Kennislandgoed Larenstein, Velp
Prijs:  € 50,-.

Voor vaste relaties van NLadviseurs en DGbeheer is deelname gratis.

Aanmelden


Bekijk vergelijkbare posts