• 06-11-2015
  • NLadviseurs

Geslaagd jubileumfeest

We kijken terug op een zeer geslaagd jubileumfeest. Het was voor ons een gelegenheid om u persoonlijk te ontmoeten, maar ook om u te vertellen over waar ons hart ligt en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

Nieuwe website

Tijdens ons feest hebben we onze nieuwe website gepresenteerd. We willen hiermee een duidelijk beeld geven hoe we duurzaam terreinbeheer zien en welke diensten we verlenen. In een korte film krijgt u zicht op onze ambities.

€ 765,- voor A Rocha

We zijn ontzettend blij met al de cadeaus en giften die we mochten ontvangen. De stichting A Rocha konden we een bedrag van € 765,- overhandigen. Zij zetten dit in voor hun werk op het gebied van natuurbescherming.

Optimale balans nodig voor succes

Een jubileumfeest geeft ook gelegenheid voor bezinning en voor het uitzetten van een nieuwe koers. Dat willen we ook doen.
Onze plannen voor de toekomst hebben alles te maken met onze blik op de wereld. We maken er onderdeel van uit en zijn er ook afhankelijk van. Dat maakt ons kwetsbaar. Zorgen voor die wereld is de missie van NLadviseurs. We zoeken in ons werk naar een optimale balans tussen ecologie en economie. We verschaffen beheerders van terreinen het inzicht dat nodig is om te komen tot goede, integrale afwegingen.

Uitbreiden van ons werkveld

Vanuit de missie om een bijdrage te leveren aan een betere wereld verkennen we nieuwe terreinen die we kunnen adviseren en begeleiden op het gebied van duurzaam beheer. Denk daarbij aan andere vormen van recreatie, bedrijventerreinen, begraafplaatsen, sportvelden: private organisaties die zelf verantwoordelijk zijn en bereid zijn om te investeren in de toekomst van hun terrein.
Waaraan we werken:
• We geven beheerders inzicht in hun terrein. We brengen terreinen in kaart, doen flora- en fauna inventarisaties en brengen boomveiligheid in kaart. Daarbij anticiperen we op wet- en regelgeving.
• We begeleiden beheerders in  het opstellen van een langetermijnplanning. Plannen die leiden tot het versterken van de eigen identiteit, meer biodiversiteit, een onderscheidend karakter van de terreinen, meer diversiteit, cultuurhistorie als kans in plaats van een bedreiging.
• We borgen kennis door dit beschikbaar te stellen via onze applicaties, relatiedagen en workshops.
• We verbinden advies en automatisering tot een complementair geheel. EMS, GolfGIS en TLC zijn producten die we voeren. Producten die de besluitvorming ondersteunen van de beheerders. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van weergegevens, met bodemtemperatuur en gebruiksintensiteit. Maar tegelijkertijd zorgen deze producten voor continuïteit en sturing.

Richting geven

Onze ambitie is om op veel plekken van betekenis te zijn. Mensen te helpen en te activeren.  Activeren om met duurzaam beheer bezig te zijn, te zien en te ervaren dat het kan. Daarbij zijn we ons bewust van de complexiteit van het samenspel tussen economie en ecologie. In deze complexiteit voelen we ons thuis. Scheppen we inzicht. Geven we richting.
U kunt dus verwachten dat u NLadviseurs de komende jaren op meer plekken dan de golfbaan tegen gaat komen. En dat we zo samen met u kunnen werken aan een duurzame toekomst.

Bekijk vergelijkbare posts