• 10-09-2018
  • Beheer

Blessen op Kleiburg;
89 essen zijn er slecht aan toe

Gewapend met een spuitbus om de bomen te markeren die gezaagd moeten worden, loopt Sander Kristalijn (NLadviseurs) eind augustus een blesronde over Golfclub Kleiburg in Brielle. Uitkomst: circa 100 bomen zullen het veld moeten ruimen.

De essen op de Kleiburg hebben te lijden gehad onder de essentaksterfte. In totaal 89 essen zijn dusdanig aangetast dat er niets anders op zit dan ze om te zagen. Gezonde of licht aangetaste essen blijven behouden, dit ten behoeve van het optreden van eventuele resistentie. In één beplantingsvak constateert Kristalijn zo veel schade als gevolg van de essentaksterfte dat na het vellen van de bomen het complete vak gerenoveerd zal moeten worden. Aangezien dit een behoorlijke ingreep is, adviseert hij hiervoor een apart renoveringsplan te maken dat onderdeel zal worden van het beheerplan.

Het lijkt misschien ingrijpend wat er gedaan moet worden, maar door het zagen en uitdunnen van bomen krijgen bomen die in de verdrukking staan de mogelijkheid te groeien en zich te ontwikkelen. Op deze manier werkt de club aan een vitaal en divers bomenbestand, met oog voor spel, biodiversiteit en veiligheid.

Voordat er aan de werkzaamheden begonnen kan worden, gaat NLadviseurs na of er een omgevingsvergunning nodig is. Met behulp van de vergunningscheck bij het Omgevingsloket, constateert Kristalijn dat de Kleiburg valt onder een aantal gemeentelijke vrijstellingsregels. Dit betekent dat er geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. In het geval er wel zo’n vergunning nodig is, vraagt NLadviseurs deze aan voor de desbetreffende golfclub. Tot slot geeft Kristalijn het advies om te verifiëren of de baan maatregelen moet nemen om de geplande werkzaamheden te kunnen uitvoeren conform de Wet natuurbescherming. Tijdens de blesronde heeft Kristalijn de bomen gecontroleerd op holten en dergelijken die kunnen wijzen op verblijfplaatsen van dieren. Deze zijn niet geconstateerd, maar dat neemt niet weg dat het altijd verstandig is om voordat er gezaagd wordt een voorloopronde te laten doen door een ecologische deskundige. Zo neemt u het zekere voor het onzekere.

Het selecteren van de bomen doet Kristalijn op basis van een aantal criteria en op basis van de plantvakken die in het beheerplan staan aangemerkt als beplantingsvakken met een hoge prioriteit. In 2012 stelde NLadviseurs een uitgebreid beheerplan voor Kleiburg op. Op basis van de gestelde doelen kregen beplantingsvakken een prioritering. Deze vakken worden op basis daarvan ingedeeld in het werkplan waarin de verschillende beheerwerkzaamheden gedurende een aantal jaren beschreven staan. Op deze manier krijgt het beheer een doelmatig en efficiënt karakter waarbij het eenvoudig te bepalen is of de gestelde doelen zijn gehaald.

In de komende maanden zal NLadviseurs blesrondes lopen op de Nieuwegeinse Golfclub in Houten, De Goyer Golf-&Countryclub in Eemnes en de Heemskerkse Golfclub in Heemskerk.

Bekijk vergelijkbare posts