Golfbaan Dataviewer

De Golfbaan Dataviewer

Tijdens het KLM-open presenteerde de NGF de Golfbaan Dataviewer. Een GIS-omgeving waarin iedereen golfbanen in Nederland kan bekijken via de nationale kaartlaag die daar gepresenteerd is.
Daarnaast is er de mogelijkheid om extra informatie openbaar te maken met beheerinformatie van de golfbaan. Op deze manier hoopt de NGF te faciliteren in het beheerproces van de golfbaan. Een concept dat uitstekend aansluit op GolfGIS. Misschien vraagt u zich af of met deze dataviewer een nieuw beheerproduct gelanceerd is. Dat is niet zo. Zie het meer als een etalage van de gegevens die u in GolfGIS registreert. Momenteel zijn we met de NGF in gesprek om een koppeling mogelijk te maken. Doelstelling is dat wanneer u uw beheerdata wilt tonen via de dataviewer NLadviseurs de koppeling verzorgt, zodat u op een eenvoudige manier kunt aansluiten op dit dataplatform van de NGF en uw golfbaan kunt presenteren aan een groter publiek. Daarbij blijft uw meer specifieke en professionele beheerinformatie achter een inloggedeelte.


Wat is de Golfbaan Dataviewer?
Zoals gezegd is de dataviewer niet een nieuw beheerproduct. De NGF wil met de dataviewer een geografische databank creëren waarin relevante informatie ten aanzien van duurzaam beheer van golfbanen beschikbaar komt. Vertrekpunt daarbij is de gratis nationale kaartlaag die verder aangevuld kan worden met lokale kaartlagen met verschillende beheerthema’s. Denk daarbij aan de lagen die u terugvindt in uw eigen GolfGIS applicatie. 
Als GolfGIS gebruiker hebt u wat dat betreft dus een voorsprong op golfbanen die nog niet digitaal in kaartlagen registreren. De in GolfGIS uiteenlopende beheerdata die u hebt geregistreerd sinds u de applicatie gebruikt zullen in de toekomst kunnen worden gekoppeld aan of getoond in de dataviewer. Wanneer u dus bepaalde beheergegevens toegankelijk en openbaar beschikbaar wilt stellen, is de dataviewer een prima platform. De NGF hoopt met deze combinatie van lokale informatie en relevante nationale informatie de kwaliteit, voortgang en continuïteit van het beheerproces beter te faciliteren en te waarborgen.

Mocht u belangstelling hebben voor de Golfbaan Dataviewer en wilt u uw GolfGIS beheergegevens voor een breder publiek zichtbaar maken, mail dan naar info@nladviseurs.nl. We zijn momenteel met de NGF in gesprek om de aansluiting technisch mogelijk te maken.

Registreren in kaartlagen

Voor golfbanen die nog niet digitaal en in kaartlagen registreren, biedt de dataviewer een stimulans om dit wel te gaan doen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden. De dataviewer biedt hierin verschillende niveaus.

Niveau 1: Nationale kaartlaag
Deze kaart is openbaar en voor iedereen gratis te raadplegen via www.golfbaandataviewer.nl

Niveau 2: Basiskaartlaag
Deze kaart is een lokale kaartlaag van de golfbaan waarin alleen de oppervlaktes van greens, tees en fairways zijn ingetekend. Kosten hiervoor verschillen al naar gelang het aantal holes dat de baan heeft.

Niveau 3: Meer specifieke kaartlagen
Hier kunnen kaarten worden toegevoegd met informatie over beregeningssystemen, kabels en leidingen. Deze kaarten worden gemaakt tegen commercieel tarief.

GolfGIS

Wilt u liever beginnen met een complete GIS applicatie, achter een inlogcode, volledig aangepast aan uw wensen? Dan kunt u ook instappen met GolfGIS!
Zie hiervoor: GolfGIS