Passie voor natuur

NLadviseurs is een adviesbureau met passie voor landschappen met een functie. Het bureau beschikt over talentvolle specialisten die erop gericht zijn mens en natuur met elkaar in een prettige balans te brengen. 

De terreinen waarop wij ons focussen vragen om een kwalitatief hoogstaand beheer. Onze expertise op het gebied van landschap- en natuurontwikkeling heeft zich hierdoor ontwikkeld tot een hoog niveau. Vooralsnog hebben wij ons voornamelijk gericht op het beheer van golfbanen. 

Hoge standaard

Bij het beheer van golfbanen worden zeer hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van bijvoorbeeld het gras en de natuurlijke landschapsinrichting van de baan. Een optimale baankwaliteit garandeert optimaal speelplezier. De lat ligt dus hoog en de marges zijn klein. Voor ons is deze standaard maatgevend wanneer we ons richten op andere terreinen. 

Verbinden van mens en natuur

Samen zijn we verantwoordelijk voor duurzaam beheer van het landschap met al haar ecologische en economische aspecten. Alleen zo kunnen we het veiligstellen voor de komende generaties. Wanneer we zorgvuldige omgaan met het landschap, waarborgen we plekken waar mensen tot rust kunnen komen. Vanuit die rust ontstaat de verbinding met de natuur die noodzakelijk is om respect en waardering op te kunnen brengen voor alles wat er om ons heen leeft. Vanwege deze intrinsieke motivatie voelen wij een sterke maatschappelijke drive om eraan bij te dragen dat het landschap goed wordt beheerd. Dit vertalen we in ons werk.

De juiste expertise

NLadviseurs beschikt over een ruime hoeveelheid vakinhoudelijke kennis en ervaring die we inzetten om bepaalde (natuur)verschijnselen te duiden en te analyseren, zodat we daarin kunnen sturen als dat nodig is. Het landschap bestaat namelijk uit een grote hoeveelheid complexe factoren. Factoren als bodem, water, begroeiing, organismen, mens en dier staan allemaal met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar. Om tot een natuurlijke omgeving te komen die goed rendeert en floreert, is de juiste kennis ingezet op het juiste moment van groot belang. NLadviseurs is bekend met al deze factoren en hun onderlinge samenhang. Wij hebben diverse specialisten in dienst en in ons netwerk om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Wij vinden het belangrijk dat u weloverwogen keuzes kunt maken. Zo helpen we u met het inzichtelijk maken van knelpunten en vragen die spelen.

Betekenisvolle relaties

De relaties die NLadviseurs aangaat zijn gericht op de lange termijn. Wij ervaren onze werkrelaties als zeer verrijkend door de grote diversiteit aan levensverhalen en persoonlijkheden waarmee we kennis maken. De kracht van deze verbindingen wordt vaak onderschat. 

Guido Hamelink

Vanuit zijn specialismen landschapskunde en soortenkennis adviseert Guido opdrachtgevers over oplossingsrichtingen die specifiek zijn voor de golfsport.
 
Al op jonge leeftijd trok Guido er graag op uit, gedreven door een grote belangstelling voor planten en vogels. De natuurlijke rijkdom van bos- en duingebieden in zijn directe woonomgeving vormden een dankbaar onderzoeksterrein. Het maakte een studie Bos- en Natuurbeheer in Velp tot een logische keus. Een tijdelijke aanstelling als assistent greenkeeper en later coursemanager bij Golfbaan Spaarnwoude opende bovendien een heel ander interessegebied. Het gaf hem zicht op de raakvlakken tussen natuurbeheer en de golfsport.
 
 g.c.hamelink@nladviseurs.nl / linkedIN

Sander Kristalijn

Met zijn beheeradviezen en inventarisaties is Sander de ruggengraat van elk project. Ook zijn kennis van automatiseringsvraagstukken helpt opdrachtgevers verder.
 
Gespecialiseerd in bosbouw beschikt Sander over ruime kennis en ervaring met aanplant en onderhoud van bomen. In het planten- en dierenrijk hebben verder kruiden, mossen en insecten zijn aandacht. Na opleidingen in de agrarische sector koos hij voor de meer praktisch gerichte opleiding Bos- en Natuurbeheer in Velp. Voor Sander is het voordeel van elk probleem dat er ergens een oplossing moet zijn.
 
 s.c.kristalijn@nladviseurs.nl / linkedIN

Sietske Kuperus

Een grote interesse voor het verbinden van mens en natuur geeft Sietske de drive en passie om projecten tot een goed resultaat te brengen.
 
Gedurende haar opleiding heeft Sietske zich gespecialiseerd in de invloed van de natuur op mensen. Een concrete toepassing hiervan zorgt voor uitvoerbare plannen die kunnen rekenen op draagvlak. Ervaring en kunde op het gebied van geografische data analyse is daarnaast een waardevolle aanvulling in een tijd waarin ruimtelijke informatie meer en meer wordt toegepast.

s.j.kuperus@nladviseurs.nl / linkedIN

Judith Lenders

Naast een uitstekend beheeradvies hanteert Judith ook graag zelf de motorzaag, een adviseur met zicht op de praktijk.
 
De combinatie van natuur en landschapsgeschiedenis zijn een belangrijke drijfveer voor Judith. Als buitenmens besluit Judith eerst de MBO  praktijkopleiding en vervolgens de HBOopleiding Bos en Natuurbeheer in Velp te volgen. Tijdens haar studie worden de ogen geopend voor landschapsgeschiedenis en doet ze diverse opdrachten op het snijvlak van cultuurhistorie en natuurbeheer. Judith heeft inmiddels voor een groot aantal golfbanen meegeschreven aan beheerplannen en is daarnaast aanspreekpunt voor de gebruikers van EMSgolf. Een behulpzaam NLadviseur die klaar staat met  een praktisch advies.
 
 j.e.lenders@nladviseurs.nl / linkedIN

Nico van der Zanden

Als software ontwikkelaar maakt Nico feilloos de digitale oplossing voor alledaagse beheerproblemen.

nico@emsgolf.eu

Goede balans

Waarden die bij NLadviseurs hoog in het vaandel staan als het gaat om het adviseren en begeleiden van terreinbeheerders, zijn: duurzaamheid, schoonheid, efficiënt beheer en harmonie tussen mens en natuur. NLadviseurs onderscheidt zich hierin ten aanzien van andere bedrijven die advies geven op het gebied van natuurbeheer, doordat onze adviezen afgestemd zijn op een goede balans tussen wat de bezoeker nodig heeft en wat de natuur kan bieden.

Oog voor de toekomst

NLadviseurs wil duurzaam natuurbeheer bevorderen, zodat zoveel mogelijk natuur (met vaak een eigen recreatief karakter) bewaard blijft voor de toekomst. Daarbij streven we ernaar om onze expertise op dit gebied zo breed mogelijk in te zetten. We verkennen nieuw soortige natuurlijke terreinen waar mens en natuur samen komen. Op deze manier hopen we steeds meer terreinen te kunnen bedienen met adviezen voor duurzaam terreinbeheer.

Verantwoorde kwaliteit

NLadviseurs zet zich in voor het leveren van kwaliteit. We onderzoeken de waarde en mogelijkheden van de natuur en vertalen deze in duurzame en praktisch uitvoerbare adviezen. Daarbij toetsen we onze adviezen en producten op een aantal kwaliteitsaspecten. Dat zijn vakinhoudelijke kwaliteit, praktische uitvoerbaarheid, empirische haalbaarheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.

Onze adviezen zijn afgestemd op een goede balans tussen wat de bezoeker nodig heeft en wat de natuur kan bieden. 

We onderzoeken de waarde en mogelijkheden van de natuur en vertalen deze in duurzame en praktisch uitvoerbare adviezen.