De juiste expertise

NLadviseurs beschikt over een ruime hoeveelheid vakinhoudelijke kennis en ervaring die we inzetten om bepaalde (natuur)verschijnselen te duiden en te analyseren, zodat we daarin kunnen sturen als dat nodig is. Het landschap bestaat namelijk uit een grote hoeveelheid complexe factoren. Factoren als bodem, water, begroeiing, organismen, mens en dier staan allemaal met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar. Om tot een natuurlijke omgeving te komen die goed rendeert en floreert, is de juiste kennis ingezet op het juiste moment van groot belang. NLadviseurs is bekend met al deze factoren en hun onderlinge samenhang. Wij hebben diverse specialisten in dienst en in ons netwerk om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Wij vinden het belangrijk dat u weloverwogen keuzes kunt maken. Zo helpen we u met het inzichtelijk maken van knelpunten en vragen die spelen.

Betekenisvolle relaties

De relaties die NLadviseurs aangaat zijn gericht op de lange termijn. Wij ervaren onze werkrelaties als zeer verrijkend door de grote diversiteit aan levensverhalen en persoonlijkheden waarmee we kennis maken. De kracht van deze verbindingen wordt vaak onderschat. 

Guido Hamelink

Vanuit zijn specialismen landschapskunde en soortenkennis adviseert Guido opdrachtgevers over oplossingsrichtingen die specifiek zijn voor de golfsport.
 
Al op jonge leeftijd trok Guido er graag op uit, gedreven door een grote belangstelling voor planten en vogels. De natuurlijke rijkdom van bos- en duingebieden in zijn directe woonomgeving vormden een dankbaar onderzoeksterrein. Het maakte een studie Bos- en Natuurbeheer in Velp tot een logische keus. Een tijdelijke aanstelling als assistent greenkeeper en later coursemanager bij Golfbaan Spaarnwoude opende bovendien een heel ander interessegebied. Het gaf hem zicht op de raakvlakken tussen natuurbeheer en de golfsport.
 
 g.c.hamelink@nladviseurs.nl / linkedIN

Sander Kristalijn

Met zijn beheeradviezen en inventarisaties is Sander de ruggengraat van elk project. Ook zijn kennis van automatiseringsvraagstukken helpt opdrachtgevers verder.
 
Gespecialiseerd in bosbouw beschikt Sander over ruime kennis en ervaring met aanplant en onderhoud van bomen. In het planten- en dierenrijk hebben verder kruiden, mossen en insecten zijn aandacht. Na opleidingen in de agrarische sector koos hij voor de meer praktisch gerichte opleiding Bos- en Natuurbeheer in Velp. Voor Sander is het voordeel van elk probleem dat er ergens een oplossing moet zijn.
 
 s.c.kristalijn@nladviseurs.nl / linkedIN

Sietske Kuperus

Een grote interesse voor het verbinden van mens en natuur geeft Sietske de drive en passie om projecten tot een goed resultaat te brengen.
 
Gedurende haar opleiding heeft Sietske zich gespecialiseerd in de invloed van de natuur op mensen. Een concrete toepassing hiervan zorgt voor uitvoerbare plannen die kunnen rekenen op draagvlak. Ervaring en kunde op het gebied van geografische data analyse is daarnaast een waardevolle aanvulling in een tijd waarin ruimtelijke informatie meer en meer wordt toegepast.

s.j.kuperus@nladviseurs.nl / linkedIN

Judith Lenders

Naast een uitstekend beheeradvies hanteert Judith ook graag zelf de motorzaag, een adviseur met zicht op de praktijk.
 
De combinatie van natuur en landschapsgeschiedenis zijn een belangrijke drijfveer voor Judith. Als buitenmens besluit Judith eerst de MBO  praktijkopleiding en vervolgens de HBOopleiding Bos en Natuurbeheer in Velp te volgen. Tijdens haar studie worden de ogen geopend voor landschapsgeschiedenis en doet ze diverse opdrachten op het snijvlak van cultuurhistorie en natuurbeheer. Judith heeft inmiddels voor een groot aantal golfbanen meegeschreven aan beheerplannen en is daarnaast aanspreekpunt voor de gebruikers van EMSgolf. Een behulpzaam NLadviseur die klaar staat met  een praktisch advies.
 
 j.e.lenders@nladviseurs.nl / linkedIN

Nico van der Zanden

Als software ontwikkelaar maakt Nico feilloos de digitale oplossing voor alledaagse beheerproblemen.

nico@emsgolf.eu