• 16-10-2019
  • Nieuwsbrief

On Course vraagt behoorlijke inspanning van golfclubs

Een boomveiligheidsplan; een incidentenplan; brandveiligheidsplan; een kaart met het landschapstype waarin de golfbaan gelegen is; een notitie met daarin de maatregelen die u treft om het energieverbruik te verminderen: het nieuwe On Course vraagt best wat van u! 

De overstap van het oude systeem naar het nieuwe is voor veel golfbanen dan ook een behoorlijke inspanning. Dat heeft niet alleen te maken met het verzamelen van de informatie, maar ook met het wennen aan de manier van vraagstelling in het On Course. 

NLadviseurs ondersteunt

Wij helpen u graag met het krijgen van overzicht, het maken van een plan van aanpak en het wegwijs worden in het On Course. Verder kunnen wij, daar waar nodig, gevraagde notities opstellen; kaartmateriaal aanleveren; boomveiligheidsbeoordelingen uitvoeren; beheerplannen opstellen en flora- en fauna-inventarisaties doen. Zo weet u zeker dat u de juiste documentatie in handen hebt die nodig is voor een succesvolle audit. 

Blijf On Course met begeleidingstraject

Voor de jaren die tussen certificering en heraudit liggen bieden wij een GEO-begeleidingstraject. Gedurende deze periode begeleiden wij uw baan bij de uitvoering van uw actieplan; controleren we de jaargegevens op relevantie en actualiteit; helpen wij bij het formuleren van nieuwe doelstellingen; controleren we of u de juiste documentatie aanlevert op On Course. Zo bereiden we u gedegen voor op de audit. Ook daar waar het gaat om voldoen aan wet- en regelgeving ondersteunen wij u en adviseren we u bij het hanteren van de juiste werkprotocollen.  

Ook graag wat hulp?

Wilt u meer weten over wat de mogelijkheden zijn van een begeleidingstraject? Of heeft u interesse in de ondersteunende diensten die NLadviseurs levert? Stuur dan vrijblijvend een mail naar info@nladviseurs.nl.

Bekijk vergelijkbare posts